Opleiding tot recreatief ballonvaarder

Ballonvaarder zijn, is heerlijk gevoel.
Bijna geluidloos zwevend door de lucht, hoog boven het aardse leven als een vogel. Omringd door genietende mensen, de stilte af en toe doorbroken door het geluid van de machtige brander die jij met een vingerbeweging bedient. Op een warme zomeravond ruik je de bossen waar je overheen vaart, af en toe komt er een zweefvliegtuig rondjes draaien om je ballon. Het uitzicht op natuurschoon of een stad zijn beide fascinerend. Dat zijn allemaal facetten van een fantastische hobby, ballonvaren.

Kan iedereen ballonvaarder worden?
Leren ballonvaren is vergelijkbaar met leren autorijden. Voor de meeste mensen na korte of langere lestijd geen probleem. Het is wel goed als je enige basiskennis van de Engelse taal hebt omdat een klein deel van de leerstof in het Engels is en omdat het eventueel communiceren met luchtverkeersleiders in het Engels gaat.

Wat houdt de opleiding in en hoe lang duurt hij?
De theorieopleiding bestaat uit de vakken: theorie ballonvaren, materialenkennis, navigatie, meteorologie, voorschriften & wetten en eventueel het vak communicatie.. De theorieopleiding wordt door een instructeur van Air Fun gegeven en neemt ca. 40 uur in beslag.

De praktijkopleiding bestaat uit minimaal 25 ballonvaarten waarbij zoveel mogelijk verschillende situaties worden gecreëerd of gesimuleerd. Alpenvaarten en eventueel ballonvaarten in Spanje kunnen – indien gewenst - behoren tot de opleiding. Een lid van de examencommissie van de K.N.V.v.L. is verantwoordelijk voor het afnemen van het theorie- en het praktijkexamen. Ook een vliegmedische keuring of sportkeuring is deel van het opleidingstraject.

De duur van de gehele opleiding is gemiddeld 1 tot 1½ jaar, afhankelijk van de regelmaat waarmee de praktijklessen worden afgenomen. Vliegers en andere luchtvarenden doen doorgaans ½ tot 1 jaar over deze opleiding.

Wat zijn mijn bevoegdheden als kersverse ballonvaarder?
Wie zijn BPL (balloon pilot licence) heeft gehaald bezit een recreatief brevet en mag met ballonnen varen met een inhoud van maximaal 3.000 m³ en met maximaal 3 passagiers aan boord. De passagiers die vervoerd gaan worden, mogen daar niet voor betalen. Wel mag een reële en evenredige bijdrage in de operationele kosten worden gevraagd van de passagiers. Ook mag niet voor de ballonvaarten worden geworven door het maken van reclame of het zetten van advertenties.

Kosten?
De kosten van de recreatieve opleiding tot ballonvaarder zijn € 15.400. Ook is het mogelijk om ‘losse’ praktijklessen te volgen. Deze kosten € 350 per les. Deze kosten worden ook berekend voor een proefexamen op de standaard van het BPL van de K.N.V.v.L.

Zijn er nog andere kosten?
De kosten van de keuring van een aeromedisch of een sportmedisch instituut zijn voor rekening van de kandidaat evenals zijn/haar reiskosten naar en verblijfkosten op een locatie waar gevaren wordt. Ook reis- en verblijfkosten betreffende de Alpen en Spanje zijn voor eigen rekening, deze reizen zijn overigens geen verplicht onderdeel van de opleiding, wel zijn ze fantastisch om mee te maken.

Moet ik de opleidingskosten ineens betalen?
Nee, in het opleidingskontrakt is een betalingsschema opgenomen dat voorziet in een eerste betaling van € 5.400 en daarna vier maal een tweemaandelijkse termijn van € 2.500. Uiteraard zijn andere betalingsschema’s of de mogelijkheid tot financiering bespreekbaar.

Hoe meld ik mij aan?
Door een telefoontje met Air Fun B.V. op nummer 06 – 212 74 060 of een e-mail naar info@airfun.nl. Je krijgt dan een oproep voor een vrijblijvend oriënterend gesprek. Na de in-take wordt kennisgemaakt met een ballonvaart als meewerkend lid van de grondploeg. Daarna worden twee familiarisatievaarten gemaakt waarbij op je attitude wordt gelet. Aan de hand van het oriënterende gesprek en de vaarten wordt door de instructeur besloten of hij je in opleiding neemt en met welk schema de opleiding gestructureerd zal gaan worden.
De kosten van deze voorbereiding zijn € 700. Deze worden bij toetreding tot de opleiding weer van de totale opleidingskosten afgetrokken.

Moet ik al iets aanschaffen?
Nee, de leermiddelen worden door Air Fun verstrekt. Een kledingadvies: stevige, liefst hoge schoenen en – bij voorkeur geen synthetische - kleding die een stootje kan hebben. ’s Zomers geen korte broek maar een shirt met korte mouwen is geen probleem.

Enthousiast?
Praat verder met een van onze instructeurs op telefoonnummer 06 – 212 74 060.